• คิดอย่าง

พระพุทธบาทไม้ประดับมุก สมัยอยุธยาตอนปลาย

พระพุทธบาทไม้ประดับมุก สมัยอยุธยา ราวปลายพศว. 23

วัดพระแท่นดงรัง พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
ดู 31 ครั้ง0 ความคิดเห็น