• คิดอย่าง

พระมหาพิชัยราชรถทรงพระโกศ พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ภาพบันทึกความทรงจำ ริ้วขบวน พระมหาพิชัยราชรถทรงพระโกศ พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น