• คิดอย่าง

ภาพโบราณสถานสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย หลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก - SAAF

ภาพโบราณสถานสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย หลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก - SAAF (Southeast Asia Art Foundation) Archive - University of Michigan - MLibrary Digital Collections : https://quod.lib.umich.edu/s/saaf


คำค้นหลัก : Sukhothai

คำค้นรอง : Wat , Thailand

 

ฐานข้อมูลสุดท้ายที่จะมาแนะนำคือ ฐานข้อมูลภาพถ่าย ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Southeast Asia Art Foundation Archive ภายใต้การให้บริการของ ฐานข้อมูลดิจิตอลหอสมุดมหาวิทยาลัยมิชิแกน ภาพถ่ายชุดนี้ค่อนข้างใหม่ โดยน่าจะถ่ายในราวปี 2536 หลังจากที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนกลุ่มโบราณสถานสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชรเป็นมรดกโลกแล้ว ดังนั้นภาพโบราณสถานส่วนใหญ่ จึงเป็นภาพหลังการบูรณะโดยกรมศิลปากร แต่ก็มีอยู่ภาพโบราณสถานหลายแห่งเช่นเจดีย์วัดสรศักดิ์ ซึ่งยังไม่ถูกบูรณะ วัดวิหารทองซึ่งบางส่วนได้ถล่มลงมาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รวมถึงบรรยากาศของเมืองเก่าสุโขทัย ย้อนกลับไปราว 20 ก่อน นับว่าเป็นชุดภาพถ่ายที่มีความน่าสนใจ และมีประเด็นให้รอวิเคราะห์อยู่อีกมาก


ฐานข้อมูลนี้มีภาพโบราณสถานในประเทศไทยอยู่ถึง 14043 ภาพ แต่น่าเสียดายที่ถูกจำกัดการให้บริการเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีคำว่า Restricted กำกับอยู่ใต้ภาพ แต่ก็มีภาพจำนวน 634 ภาพ ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป และเป็นภาพความละเอียดสูง ที่บรรจุข้อมูลอันมีประโยชน์ไว้มากพอสมควร คิดอย่างได้เลือกภาพที่น่าสนใจเพียงบางส่วนมาเป็นน้ำจิ้มเช่นเคยครับ ยังมีภาพอีกกว่า 500 ภาพให้ผู้สนใจเข้าไปร่วมสนุก เปิด ซูม พลิกดู กันเอง คิดอย่างเชื่อว่าการได้ค้นพบอะไรใหม่ ๆ ด้วยตัวเองนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่า โดยสามารถชมภาพอื่น ๆ ได้ที่ลิงค์นี้ครับ https://quod.lib.umich.edu/s/saaf?auth=world;sort=saaf_ti;type=boolean;view=thumbnail;rgn1=ic_all;q1=saaf

 
 

วัดศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-s464-sl-1317/BG252

วัดชนะสงคราม - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-c238-sl-1148/BG117

วัดศรีสวาย - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-s474-sl-s1/SSS1

วัดเขาพระบาทน้อย - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-b374-sl-1265/BG259

วัดสรศักดิ์ - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-s673-sl-s1/SSO1

วัดศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-s464-sl-1316/BG253

วัดสะพานหิน - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-THC-SL-AR-COM-6.5-SL-M20-COM-S84-SL-S365-SL-S1/SSH1

วัดช้างล้อม - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-c246-sl-1555/BG482

วัดเชตุพน - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-c549-sl-668/BG183

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-6.7-sl-m20-com-c527-sl-m35-sl-2/BG476

วัดสระศรี - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-s237-sl-583/BG322

วัดโพรงเม่น - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-p588-sl-1278/BG295

วัดมหาธาตุ - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-m35-sl-941/BG57

เทวาลัยมหาเกษตร - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-h60-sl-1110/BG204

วัดอ้อมรอบ - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-o47-sl-1244/BG236

วัดซ่อนข้าว - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-s651-sl-s2/SSK2

วัดมหาธาตุสุโขทัย - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-m35-sl-782/BG4

วัดหญ้ากร่อน - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-y235-sl-1457/BG457

วัดพระพายหลวง - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-p536-sl-726/BG273

วัดศรีโทล - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-s486-sl-s1/SST3

วัดสะพานหิน - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-s365-sl-s9/SSH9

วัดตระพังทอง - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-t748-sl-1436/BG434

วัดศรีชุม - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-s442-sl-638/BG346

วัดตระพังเงิน - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-t745-sl-1410/BG423

วัดเจดีย์สี่ห้อง - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-c535-sl-699/BG155

วัดตึก - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-t85-sl-1439/BG450

วัดช้างล้อม - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-c246-sl-619/BG139

วัดสวนแก้วอุทยานน้อย - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-s941-sl-1696/BG499

วัดเขาสุวรรณคีรี - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-k540-sl-1678/BG496

วัดมังกร - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-m355-sl-1218/BG217

วัดวิหารทอง - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-w558-sl-1449/BG463

วัดพระพายหลวง - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-p536-sl-7-lp-70-rp-/BG279

วัดพระยืน - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-y851-sl-1272/BG291

วัดวิหารทอง - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-w558-sl-1452/BG465

วัดศรีสวาย - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-s474-sl-1034/BG357

วัดอโศการาม - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-a86-sl-1131/BG104

วัดนางพญา - https://quod.lib.umich.edu/s/saaf/x-thc-sl-ar-com-6.5-sl-m20-com-s84-sl-n358-sl-1616/BG493


 

เผยแพร่ครั้งแรกที่ - https://www.facebook.com/Arch.kidyang/posts/4606261829415324/

ดู 155 ครั้ง0 ความคิดเห็น