• คิดอย่าง

รายงานการขุดค้น/ขุดแต่ง/บูรณะ โบราณสถานของสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา - คลังเอกสารสาธารณะ

รายงานการขุดค้น/ขุดแต่ง/บูรณะ โบราณสถานของสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

คลังเอกสารสาธารณะ


#แนะนำฐานข้อมูลดิจิตอล


สำหรับนักวิชาการ ผู้สนใจด้านโบราณคดี - ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษารายละเอียดของโบราณสถานนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ รายงานการขุดค้น/ขุดแต่ง/บูรณะ โบราณสถาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญ และเป็นประโยชน์มากชิ้นหนึ่ง


เนื่องจากในขั้นตอนการขุดค้น/ขุดแต่ง/บูรณะ เป็นขั้นตอนที่เราจะมีโอกาศได้เปลือยสิ่งที่ถูกอำพรางอยู่ภายใต้ผิวปูนฉาบ ใต้ผืนดินกลบ ได้สัมผัสร่องรอยที่ไม่อาจเข้าถึงได้ในเวลาปกติ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากในการทำความเข้าใจ และค้นพบประเด็นใหม่ ๆ เกี่ยวกับโบราณสถานนั้น ๆ


แต่การเข้าถึงเอกสารเหล่านี้นั้นเป็นไปโดยยากลำบากมาก อาจต้องทำหนังสือ อาจค้นคว้าได้เฉพาะเล่มที่รีเควส หรือมีเวลาจำกัดมาก ๆ ซึ่งขัดต่อธรรมชาติของการเริ่มทำความเข้าใจ ที่ควรจะได้มีโอกาศสัมผัสกับข้อมูลอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และค่อย ๆ คัดสรรแยกออกมาเป็นส่วน ๆ


สำหรับคนทั่วไป และนักวิชาการอิสระ มีโอกาศน้อยมากที่จะได้เข้าถึงข้อมูลทรงคุณค่าที่ถูกบรรจุอยู่ในรายงานการขุดค้น/ขุดแต่ง/บูรณะเหล่านี้ คิดอย่างเลยนำเอกสารชุดนี้มาแนะนำให้ได้ลองพลิกดูกันครับ


เอกสารชุดนี้อัพโหลดภายใต้ /PU ซึ่งคิดอย่างไม่ทราบว่าคือใคร (หากใครทราบโปรดชี้แนะด้วยครับ จะได้ระลึกถึงได้ถูกตัว น่าจะเป็นหน่วยงานในอยุธยานี้เอง)


ประกอบด้วยรายงานการขุดค้น/ขุดแต่ง/บูรณะ โบราณสถานของสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 90 เล่ม

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ย้อนหลัง 57 เล่ม

และวารสารอื่น ๆ อีกกว่า 50 เล่ม


เอกสารที่น่าสนใจอาทิ


รายงาน การขุดค้น ขุดแต่ง และออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระยาแมน

รายงาน การขุดค้น-ขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถานวัดสมณโกฏฐาราม

รายงาน การบูรณะวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

รายงาน โครงการบูรณะและปรับปรุงสภาพแวดล้อมโบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว วัดจงกลม

โครงการฟื้นฟูโบราณสถานอันเนื่องมาจากอุทกภัย พ.ศ.2549 รายงานการบูรณะโบราณสถานวัดพุทไธศวรรย์

รายงานการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถและวิหารพระนอนวัดดงหวาย


เอกสารค่อนข้างเก่าแล้ว แต่ก็มีคุณค่ามาก ๆ หากหน่วยงานอื่น ๆ ของกรมศิลปากรได้ทำการแสกน เผยแพร่ รายงานการขุดค้น/ขุดแต่ง/บูรณะ เช่นนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการมาก ๆ ครับ


รายงานการขุดค้น/ขุดแต่ง/บูรณะ โบราณสถานของสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา - คลังเอกสารสาธารณะ


http://www.openbase.in.th/puดู 212 ครั้ง0 ความคิดเห็น