• คิดอย่าง

วิดีโออนุรักษ์สนทนา: การเก็บข้อมูลด้วยโฟโตแกรมเมตตรี การบินโดรน และการเขียนแบบในงานอนุรักษ์โบราณสถาน

กิจกรรม “ห้องเรียนอนุรักษ์” โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนารามร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนาในหัวข้อ การเก็บข้อมูลด้วยโฟโตแกรมเมตตรี การบินโดรน และการเขียนแบบในงานอนุรักษ์โบราณสถาน (Photogrammetry, Droning, and Architectural Drawing for the Preservation of Historical Monuments)


นอกจากนี้หลังจบการบรรยายยังมี TALK พิเศษ:

แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

โดยตัวแทนจาก The Savannah College of Art and Design (SCAD)

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


 

Video from the 3rd “Conservation Classroom”

In the dialogue of Photogrammetry, Droning, and Architectural Drawing for the Preservation of Historical Monuments.

In collaboration with Faculty of Architecture, Khon Kaen University

18 November 2021


นอกจากคลิปวิดีโอแล้วผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1PG7Pgr4MLmypvvZG3DJ1vmsXdm0tm7Lf?usp=sharing


ประกาศรับสมัครจากกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม:

https://th.usembassy.gov/afcp-2022/


สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา:

https://educationusa.state.gov/centers/us-embassy-bangkok

https://web.facebook.com/EducationUSAThailand/?_rdc=1&_rdr


 

หัวข้อและวิทยากร:

"การเก็บข้อมูลด้วยโฟโตแกรมเมตตรี และการบินโดรนเพื่องานอนุรักษ์โบราณสถาน"

โดยคุณนฤดม แก้วชัย

สถาปนิก กรมศิลปากร


การเก็บข้อมูลและการเขียนแบบงานอนุรักษ์ที่วัดไชยวัฒนาราม”

โดยคุณวราภรณ์ สุวัฒนโชติกุล

สถาปนิกและผู้จัดการโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม กองทุนโบราณสถานโลก


Conservation Classroom

In the dialogue of Photogrammetry, Droning, and Architectural Drawing for the Preservation of Historical Monuments.


Topics and Speakers:

"Photogrammetry and Droning for the Preservation of Historical Monuments"

Narudom Kaewchai

Architect, The Fine Arts Department of Thailand


"Documentation and Architectural Drawing of the Wat Chaiwatthanaram Conservation Project"

Waraporn Suwatchotikul

Project Architect and Manager, Wat Chaiwatthanaram Conservation Project

World Monuments Fund


 

ดู 144 ครั้ง0 ความคิดเห็น