• คิดอย่าง

ศิลปะกับการเมืองที่ศาลาวัดถ้ำแกลบ

หน้าบันศาลาวัดบุญทวี (วัดถ้ำแกลบ) เมืองเพชรบุรี ร่องรอยของประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง ที่สะท้อนผ่านงานศิลปกรรมในยุคหนึ่งของไทยเกษตรกรผลักโลกยั้ง เหงื่อโทรม กายนา

ขุนศึก โดดพิงโสม- นัสแท้

ปกครองศักดินาโถม รีบเสพ สุขแฮ

เกษตรกรยากจนแล้ ท่านให้อะไรเขาดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น