• คิดอย่าง

สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - ผ่านสายตานักวิชาการของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ

สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - ผ่านสายตานักวิชาการของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ - ฐานข้อมูลภาพถ่ายสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ - École française d'Extrême-Orient (EFEO)

คำค้นหลัก : Sukhothai

คำค้นรอง : Siam , Thailand

 

สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ เป็นสถาบันของฝรั่งเศสที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณคดี ประวัติศาสตร์ รวมทั้งสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะอินโดจีนของฝรั่งเศส) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2443 นักสำรวจ นักวิชาการของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ ได้บุกเบิกการสำรวจ และวางรากฐานกรอบคิดทางวิชาการหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดีภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบางประเด็นยังคงส่งอิทธิพลทางความคิดสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


ภาพถ่ายในฐานข้อมูลนี้เป็นภาพที่ส่งมาจากนักสำรวจ และนักวิชาการของสำนักฝรั่งเศส คิดอย่างได้คัดเลือกภาพกลุ่มสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย บางภาพที่น่าสนใจมานำเสนอกัน โดยเป็นภาพจากผู้ถ่าย 2 ท่านได้แก่


ภาพของ Suzanne Karpelès นักวิชาการผู้มีความสนใจด้านประติมานวิทยา ถ่ายในปี พ.ศ. 2467 และ ภาพของ Bernard Philippe Groslier นักวิชาการผู้สนใจเกี่ยวกับศิลปะเขมร ภาพของอาจารย์โกรส์ลิเยร์ ถ่ายในปี พ.ศ. 2500 นับว่าค่อนข้างใหม่ แต่ก็ได้บันทึกข้อมูลหลาย ๆ เรื่องน่าสนใจเอาไว้ ภาพจากทั้ง 2 ท่าน มีอายุห่างกัน 33 ปี บางภาพที่ถ่ายในสถานที่เดียวกัน อาจช่วยให้ผู้ที่สนใจมองเห็นพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย ให้หลังมา 30 ปีได้


ฐานข้อมูลภาพถ่ายสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศยังมีภาพถ่ายอีกมหาศาล รอให้ผู้สนใจเปิดพลิกดู โดยโครงสร้างของของฐานข้อมูลจะแบ่งเป็นกล่องย่อย ๆ อิงตามพื้นที่ อาทิ


กล่อง Thailande ประกอบด้วยภายถ่ายโบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาพถ่ายระหว่างการบูรณะพระประโทนเจดีย์


กล่อง Cambodge ซึ่งจะประกอบด้วยภาพโบราณสถานในเขมร ภาพถ่ายระหว่างการบูรณะ แผนผัง และแบบโบราณสถาน


กล่อง Laos ประกอบด้วย ภาพเมือง วัด ผู้คน พิธีกรรม ในลาวหลาย ๆ พื้นที่ตั้งแต่หลวงพระบาง เชียงขวาง ถึงเวียงจันทร์ และจำปาสัก เป็นต้น ผู้สนใจสามารถพลิกดูภาพแต่ละกล่องได้จากลิงค์นี้ครับ


http://collection.efeo.fr/ws/web/app/report/les-fonds.html

 
 

ภาพถ่ายโดย Suzanne Karpelès ในปี พ.ศ. 2467

 

สุโขทัย

วัดศรีสวาย - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28164?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKGBsQkw-uF-Qk6RRuam0EqRlOSDVoGaGVkqYS-9UPIxiekZ3RIDI7Tq3Ai3DVhTAwApWWEA
สถูปประธาน วัดเขาพระบาทน้อย - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28106?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKW5ETD24V5CTpBG5qbQOpGU1INWf5oZWSphL7xQsjGJyRndEgMjtNrcCLcNWBMDAPkeYNo$
วัดพระพายหลวง - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28114?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKUFqKaCewk5QRqZm0LrRFJSD1r9aWZkqYS98ELJxiQmZ3RLDIzQanMj3DZgTQwA-Bpg2Q$$
พระอจนะก่อนซ่อม - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28136?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKGBgREw-uF-Qk6RRuam0EqRlOSDVoGaGVkqYS-9UPIxiekZ3RKwJ5CrcyPcNmBNDQAkPWD7
วัดพระพายหลวง - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28165?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKGBsSkw-uF-Qk6RRuam0EqRlOSDVoGaGVkqYS-9UPIxiekZ3RIDI7Tq3Ai3DVhTAwAqXmEB
เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่เมืองสังกัสสะ ซุ้มทิศใต้ มณฑปวัดตระพังทองหลาง - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28101?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKWZOTD24V5CTpBG5qbQOpGU1INWf5oZWSphL7xQsjGJyRndEgMjtNrcCLcNWBMDAP0xYN4$
วัดสระศรี - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28113?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKW5JTD24V5CTpBG5qbQOpGU1INWf5oZgczHVnihZGMSkzO6JQZGaLW5EW4bsCYGAABQYOE$
วัดเขาพระบาทน้อย - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28115?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKWFITD24V5CTpBG5qbQOpGU1INWf5oZWSphL7xQsjGJyRndEgMjtNrcCLcNWBMDAPkfYNo$
วัดมหาธาตุสุโขทัย - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28083?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKWJJTD24V5CTpBG5qbQOpGU1INWf5oZgczHVnihZGMSkzO6JQZGaLW5EW4bsCYGAP0vYN4$
ยมกปาฎิหารที่เมืองสาวัตถี ซุ้มด้านทิศตะวันตก มณฑปวัดตระพังทองหลาง - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28100?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKWZGTD24V5CTpBG5qbQOpGU1INWf5oZWSphL7xQsjGJyRndEgMjtNrcCLcNWBMDAPwsYN0$
 

ศรีสัชนาลัย

เจดีย์ทรงปราสาทวัดเจดีย์เจ็ดแถว - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28085?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKWpITD24V5CTpBG5qbQOpGU1INWf5oZWSphL7xQsjGJyRndEgMjtNrcCLcNWBMDAPYNYNc$
พระพุทธรูปลีลา ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28096?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKWZETD24V5CTpBG5qbQOpGU1INWf5oZWSphL7xQsjGJyRndEgMjtNrcCLcNWBMDAPgYYNk$
วัดช้างล้อม - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28162?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKGBsREw-uF-Qk6RRuam0EqRlOSDVoGaGVkqYS-9UPIxiekZ3RIDI7Tq3Ai3DVhTAwAnT2D-
วัดเขาอิน - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28105?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKW5ITD24V5CTpBG5qbQOpGU1INWf5oZWSphL7xQsjGJyRndEgMjtNrcCLcNWBMDAPgZYNk$
เจดีย์ประธานวัดเจดีย์เจ็ดแถว - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28084?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKUpqKaCewk5QRqZm0LrRFJSD1r9aWZkqYS98ELJxiQmZ3RLDIzQanMj3DZgTQwA9Qhg1g$$
ดาวเพดานจากพระบรมธาตุเชลียง - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28027?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iIWlITD24V5CTpBG5qbQOpGU1INWf5oZWSphL7xQsjGJyRndEgMjtNrcCLcNWBMDAPkeYNo$
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/28163?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKGBsTEw-uF-Qk6RRuam0EqRlOSDVoGaGVkqYS-9UPIxiekZ3RIDI7Tq3Ai3DVhTAwAoVGD_
 

ภาพถ่ายโดย Bernard Philippe Groslier ในปี พ.ศ. 2500

 
วัดมหาธาตุสุโขทัย - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/262982?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKGRmRLJKQStjjQzslTCXkChZFVcgYwUkdD8VFyanZFfkpGYCTYDFp4AF5lD4Q$$
วัดมหาธาตุสุโขทัย - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/262980?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKGRiRLJKQStjjQzslTCXkChZFVcgYwUkdD8VFyanZFfkpGYCTYDFp4AFkdD3w$$
โบสถ์วัดราชธานี เมืองสุโขทัย - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/262937?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKWREskJBK2KNDOyVMJePqHkVFxhjBSP0OxUXJqdkV-SkZgJNgMWnADv4EOz
วัดศรีสวาย - http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/262971?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKGhqRLJKQStjjQzslTCXkChZFVcgYwUkdD8VFyanZFfkpGYCTYDFp4AFkZD3w$$
 

เผยแพร่ครั้งแรกที่ - https://www.facebook.com/1108887155819493/posts/1681491375225732/


ดู 81 ครั้ง0 ความคิดเห็น