• คิดอย่าง

สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย ในปี พ.ศ.2479 ผ่านเลนส์กล้องของ Robert Larimore Pendleton นักธรณีวิทยาอเมริกัน

สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย ในปี พ.ศ.2479 ผ่านเลนส์กล้องของ Robert Larimore Pendleton นักธรณีวิทยาอเมริกัน (รู้จัก และลองใช้ฐานข้อมูลดิจิตอลต่างประเทศ ผ่านภาพถ่าย)

 

ภาพสุโขทัย - ศรีสัชนาลัยชุดนี้ถ่ายโดย Robert Larimore Pendleton นักธรณีวิทยาอเมริกันในปี พ.ศ. 2479 ประกอบด้วยภาพถ่ายจากพื้นที่ สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย จำนวน 134 ภาพ


ครอบคลุมภาพถ่ายโบราณสถาน บ้านเรือน วิถีชีวิต การคมนาคมทางบก ทางน้ำ ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ล้วนแล้วแต่มีความน่าใจเป็นอย่างยิ่ง


คิดอย่างคัดเลือกบางภาพมาเป็นน้ำจิ้มเท่านั้น ยังมีภาพอีกกว่าร้อยภาพที่รอให้ทุก ๆ คนได้ร่วมสนุก ลองพลิก ลองซูม และซึมซับบรรยากาศย้อนไปเมื่อ 81 ปีก่อน บางทีความรู้ ความทรงจำของหลาย ๆ ท่านในพื้นที่ อาจช่วยเติมเต็ม และบอกเล่าสิ่งที่ภาพถ่ายบันทึกไว้ นำเรื่องราวที่ผ่านเลยไปแล้ว กลับมาสู่ความรับรู้ของโลกยุคใหม่


หากมีข้อเสนอแนะ และเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาพอื่น ๆ เพิ่มเติม อย่าลืมกลับมาแชร์ มาแคะคุ้ยเรื่องราวในภาพกันนะครับ (คำอธิบายเกี่ยวกับรูปบางส่วนใช้คำบรรยายของเดิมในฐานข้อมูล บางส่วนบรรยายใหม่)


ผู้สนใจสามารถชมภาพในคีย์เวิร์ด - Sukhothai อีกกว่าร้อยภาพได้ที่

http://collections.lib.uwm.edu/.../mode/exact/conn/and

 
 

สุโขทัย

บนแนวถนนพระร่วง ? - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/16560/rec/17
ด้านหน้าวัดศรีสวาย - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/16526/rec/3
ในวิหารหลวงวัดมหาธาตุสุโขทัย - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/16530/rec/7
ปรางค์วัดศรีสวาย - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/16527/rec/4
ภาพคณะนักสำรวจที่วัดศรีชุม มองลงมาจากไหล่พระ - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/16561/rec/9
 

ศรีสัชนาลัย

พระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/18129/rec/27
หมู่กุฎิในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง (เมื่อครั้งตั้งอยู่ด้านหลังวัด) - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/16509/rec/111
ภายในโบสถ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/16506/rec/108
วัดเจดีย์เจ็ดแถว - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/16515/rec/12
 

สวรรคโลก


เมืองสวรรคโลก - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/18098/rec/43
ชุมชนริมแม่น้ำยมที่สวรรคโลก - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/16523/rec/115
 

หาดเสี้ยว


สตรีชาวไทพวนหาดเสี้ยว กำลังหมักก้อนแป้ง - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/16517/rec/14
วิถีหาดเสี้ยว - http://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/id/16518/rec/40
 

ผู้สนใจสามารถชมภาพในคีย์เวิร์ด - Sukhothai อีกกว่าร้อยภาพได้ที่

http://collections.lib.uwm.edu/.../mode/exact/conn/and


Robert Larimore Pendleton ใช้เวลาสำรวจเก็บข้อมูลในไทยอยู่หลายปี ตระเวนไปทั่วประเทศ หลายจังหวัด จะมีภาพของจังหวัดอื่น ๆ อีกมากที่มีคุณค่าน่าสนใจ เช่นภาพโรงกระเบื้องที่เกาะยอ เป็นต้น ผู้สนใจ ลองพิมพ์ชื่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษในช่องค้นหา เช่น Lop Buri , Thonburi , Bangkok , Nakhon Sawan ก็จะพบกับภาพน่าสนใจที่ถูกถ่ายเมื่อราว 80 ปีก่อน ให้ลองซูม ลองวิแคะวิเคราะห์ดูครับ


คิดอย่างขอเชิญชวนผู้ใช้งานฐานข้อมูลดิจิตอลต่าง ๆ เมื่อต้องการแชร์ภาพที่โหลดจากฐานข้อมูล ให้ช่วยแชร์ลิงค์ต้นฉบับของฐานข้อมูลนั้น ๆ ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นการเคารพเครดิตของผู้เผยแพร่ ที่แจกจ่ายข้อมูลโดยไม่หวงแหน และช่วยกันส่งต่อเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ให้กับทุก ๆ คน เพื่อสังคมอุดมปัญญา เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ และสืบค้นครับ

 

เผยแพร่ครั้งแรกที่ - https://www.facebook.com/1108887155819493/posts/1680733838634819/

ดู 152 ครั้ง0 ความคิดเห็น