36002852_2027535650621301_11216888846824

วาระประจำปี ๒๕๖๔

        ... ด้วยพรมแดนใหม่นี้เราจึงได้รู้ว่าเราเป็นผู้ถูกคาดหวังอย่างไรในทัศนะของผู้ติดตามเพจจำนวนไม่น้อย การวางตัวระหว่างความเป็นเพจประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในพื้นที่สังคมร่วมสมัย และพื้นที่ทางการเมืองที่หลาย ๆ ท่านมีความคาดหวังแตกต่างกันไปกับเพจนี้ โดยเฉพาะในแง่การวางตัวเป็นกลางจากการเมือง หรือเเม้แต่ความขัดแย้งที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ไม่มากก็น้อย ความคาดหวังและข้อติติงจำนวนมากตลอดปีที่ผ่านมา เราได้ตอบโต้บ้าง นิ่งเฉยบ้าง ที่สุดแล้วแม้ว่าเราจะผ่านความขุ่นข้องหมองใจ ความรู้สึกว่าควรชัดเจนให้มากขึ้น หรือความรู้สึกว่าควรประณีประนอมให้มากกว่าเดิม เราก็รู้สึกว่าทางเลือกใด ๆ ที่ได้กระทำไปแล้วนั้นยังคงเป็นแนวทางที่เรายืนยันจะมุ่งไปข้างหน้าต่อไป

        สำหรับคิดอย่างเเล้ว เราไม่อาจผลิตคอนเทนต์ความรู้โดยตัดขาดจากสังคมได้ แม้ว่าจุดยืนของเราอาจสร้างความผิดหวังต่อผู้ติดตามที่ปรารถนาดีต่อเพจเสมอมาหลายท่าน แต่ความซื่อสัตย์ต่อจุดยืนก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้เรายังเดินหน้าผลิตเนื้อหามาตลอดหลายปี

        เนื่องในวาระย่างเข้าสู่ปี 2564 เป็นปีที่ 5 ของเพจที่เติบโตขึ้นอย่างไม่คาดหมายนี้ หวังว่าคิดอย่างจะได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็น community ที่เราได้เติบโตไปพร้อมกัน ทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน